laserscanner

Om ni saknar ritningar på något kan vi hjälpa er att ta fram nya, med laserskannern kan vi bygga en 3D-modell med noggrannhet på millimeternivå sen kan vi ta fram ritningar utifrån 3D-modellen.  

Man kan också använda laserscannern för att mäta jämnheten på tex en yta  tex av betong men en noggrannhet på millimeternivå.

Kontakta oss