Mängdreglering

Vi utför mängdreglering/volymberäkningar enligt AMA och MER.

  • Det är viktigt för ekonomin i projekt att ha kontroll på volymer, det är ofta tidskrävande men ekonomiskt försvarbart att utföra mängdregleringar.
  • Mängdregleringar kan underlätta så ni får betalt eller betalar för korrekt mängd för Schakt, fyll, berg eller jord. Inmätningen kan utföras med GPS, Totalstation, Drönare eller Laserscanner.
  • Det är viktigt att man följer upp mängdreglering kontinuerligt genom projektet.
  • Vi kan leverera våra 3D-modeller i ett modernt webbsnitt så ni själva kan göra minder volymberäkningar.
  • Vi kan kontrollera mängder som entreprenörer så att de stämmer och rätt ersättningsregler har följts.
Kontakta oss