Mängdreglering

Vi utför mängdreglering/volymberäkningar enligt AMA och MER.

  • Det är viktigt för ekonomin i ett projekt att ha kontroll på volymer. Det är ofta tidskrävande men ekonomiskt försvarbart att utföra mängdregleringar.
  • Mängdregleringar kan underlätta så ni får betalt eller betalar för korrekt mängd schakt, fyll, berg eller jord. Inmätningen kan utföras med GNSS, totalstation, drönare eller laserskanner.
  • Det är viktigt att man följer upp mängdreglering kontinuerligt genom hela projektet.
  • Vi kan leverera våra 3D-modeller i ett modernt webbsnitt så ni själva kan göra enklare volym/area-beräkningar.
  • Vi kan kontrollera mängder från entreprenörer så att de stämmer och att rätt ersättningsregler har följts.
Kontakta oss